Монтажи-64

MBM уплътнение за димопровод

3.96 лв

MBM уплътнение за димопровод

MBM уплътнение за димопровод

Технически характеристики:

Монтирането на нагревателен уред, функциониращ с пелети, дърва, брикети и т.н., е свързано с подбора на димоотводи. В Мастерхаус ви предлагаме термично устойчиви иноксови въздуховоди с различен размер на отвора. Дължината на въздоховодите е 25см, 50см или 100см. В класическите случаи, диаметърът йм е 80мм.
За правилното функциониране на системата и осигуряване на надежност на сглобката, вие се нуждаете от температуроустойчиви силиконови уплътнения, монтиращи се в специален за целта канал, от вътрешната страна на въздуховода.