Монтажи-64

Мефисто алкиден грунд за черни метали 900гр сив

5.40 лв

Мефисто алкиден грунд за черни метали 900гр сив

Мефисто алкиден грунд за черни метали 900гр сив

Описание на продукта:

Mefisto Алкиден грунд е продукт, предназначен за грундиране на нови и репарация на стари повърхности от черни метали (стоманени повърхности), предварително добре почистени и обезмаслени.