Монтажи-64

Вътреншно редуциран нипел ВРН - поцинкован Hydrostab 4х3

33.90 лв

Вътреншно редуциран нипел ВРН - поцинкован Hydrostab 4х3

Вътреншно редуциран нипел ВРН - поцинкован Hydrostab 4х3

Технически характеристики:

Материали:
Чугун
Поцинковано покритие
Приложение:
Водопроводни и отоплителни системи
Противопожарни инсталации
Монтаж:
Резба