Монтажи-64

Вътреншно редуциран нипел ВРН - поцинкован Hydrostab 3х2

16.86 лв

Вътреншно редуциран нипел ВРН - поцинкован Hydrostab 3х2

Вътреншно редуциран нипел ВРН - поцинкован Hydrostab 3х2

Технически характеристики:

Материали:
Чугун
Поцинковано покритие
Приложение:
Водопроводни и отоплителни системи
Противопожарни инсталации
Монтаж:
Резба