Монтажи-64

Вътреншно редуциран нипел ВРН - поцинкован Hydrostab 2х1 1/2

4.68 лв

Вътреншно редуциран нипел ВРН - поцинкован Hydrostab 2х1 1/2

Вътреншно редуциран нипел ВРН - поцинкован Hydrostab 2х1 1/2

Технически характеристики:

Материали:
Чугун
Поцинковано покритие
Приложение:
Водопроводни и отоплителни системи
Противопожарни инсталации
Монтаж:
Резба