Монтажи-64

Вътреншно редуциран нипел ВРН - поцинкован Hydrostab 1/4х3/4

2.64 лв

Вътреншно редуциран нипел ВРН - поцинкован Hydrostab 1/4х3/4

Вътреншно редуциран нипел ВРН - поцинкован Hydrostab 1/4х3/4

Технически характеристики:

Материали:
Чугун
Поцинковано покритие
Приложение:
Водопроводни и отоплителни системи
Противопожарни инсталации
Монтаж:
Резба