Монтажи-64

Вътреншно редуциран нипел ВРН - поцинкован Hydrostab 1х1/2

1.62 лв

Вътреншно редуциран нипел ВРН - поцинкован Hydrostab 1х1/2

Вътреншно редуциран нипел ВРН - поцинкован Hydrostab 1х1/2

Технически характеристики:

Материали:
Чугун
Поцинковано покритие
Приложение:
Водопроводни и отоплителни системи
Противопожарни инсталации
Монтаж:
Резба